VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL TP. HỒ CHÍ MINH


View Larger Map


Trụ sở Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG

 1. Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 2. ĐT: (84 - 28) 39316323, 39316704
 3. Fax: (84 - 28) 39316961, 38437861
 4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Năm thành lập: năm 1976.
 6. Các đơn vị trực thuộc:

NGUỒN NHÂN LỰC

 1. Số lượng nhân viên: trên 420 người
 2. Trình độ: Tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư chuyên ngành
 3. Năng lực: Các chuyên gia đánh giá, giám định viên, kỹ thuật viên am hiểu, lành nghề, dày dạn kinh nghiệm trong công tác chứng nhận, giám định, thử nghiệm được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Trong đó đã có một số giám định viên có chứng nhận giám định viên xăng dầu quốc tế do Hiệp hội Giám định quốc tế và Viện năng lượng quốc tế (IFIA/EI) cấp.

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT

 1. Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 của Tập đoàn đặt tại 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội (Giấy chứng nhận VILAS số 202) có đủ phương tiện để phân tích nhiều loại hàng hóa.
 2. Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 đặt tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận VILAS số 234) chuyên phân tích và thử nghiệm các loại hàng hóa.
 3. Sử dụng các Phòng thử nghiệm của các đơn vị khác trong Tập đoàn tùy thuộc vào địa điểm giám định.
 4. Chuyên gia đánh giá, Giám định viên và Phân tích viên được trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác chứng nhận, giám định và thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
 5. Ngoài ra, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh còn được sự hỗ trợ của các Phòng thử nghiệm thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm thí nghiệm quốc gia thuộc nhiều chuyên ngành trong toàn quốc.

CHỨNG CHỈ/ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NĂNG LỰC

 1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008
 2. Chứng chỉ công nhận Tổ chức chứng nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 (Mã số VICAS 047-PRO) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp coho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 3. Chứng chỉ công nhận Tổ chức giám định đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (Mã số VIAS 015) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 4. Chứng chỉ công nhận Phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Mã số VILAS 234) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giám định theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 8. Bộ Y tế chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 9. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 11. Bộ Công Thương chỉ định Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 12. UBND TP. Hồ Chí Minh/ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công nhận Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn để kiểm nghiệm nước ăn, uống, nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố
 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chỉ định Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản
 14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất – nhập khẩu
 15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS
 16. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là thử nghiệm chất lượng thép
 17. Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc chứng nhận, giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu
 18. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
 19. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức giám định phân bón vô cơ
 20. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
 21. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 22. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu
 23. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 24. Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng
 25. Bộ Xây dựng công nhận năng lực của Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1235
 26. Bộ Xây dựng công nhận năng lực của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các phép thử của đá xây dựng
 27. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

Ông Bạch Khánh Nhựt

 • ĐT: (84-28) 39317105
 • DĐ: 0903.940.911
 • Fax: (84-28) 39316961- 38437861
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Quốc Minh

 • ĐT: (84-28) 35260741
 • DĐ: 0903.815.567
 • Fax: (84-28) 39316961/ 38437861
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Lê Ngọc Lợi

 • DĐ: 0983.979.809
 • Fax: (84-28) 39316961- 38437861
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG GIÁM ĐỊNH I

 1. Chức năng: Chuyên giám định gạo và hun trùng
 2. ĐT: (84-28) 38439839 - 39312202
 3. Fax: (84-28) 38437861 - 39316961
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:

PHÒNG GIÁM ĐỊNH II

 1. Chức năng: Chuyên giám định các mặt hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, kim loại, vật liệu xây dựng sắt thép và phế liệu các loại
 2. ĐT: (84-28) 39316649 - 39317107
 3. Fax: (84-28) 38437861 - 39316961
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Lê Ngọc Lợi (0983.979.809; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Đặng Thanh Tuấn (0918.115.658; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG GIÁM ĐỊNH III

 1. Chức năng: Chuyên giám định hàng hải
 2. ĐT: (84-28) 39317322 - 38439357
 3. Fax: (84-28) 38437861 - 39316961
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Bình (0903.801.734; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Tô Thanh Phúc (0903.983.418; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG GIÁM ĐỊNH IV

 1. Chức năng: Chuyên giám định hàng nông sản, thực phẩm chế biến
 2. ĐT: (84-28) 39316185 – 39317105
 3. Fax: (84-28) 38437861 – 39316961
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Hưng (0913.910.201; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Hoàng Đức Hiệp (0908.778.566; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Lê Văn Chiến (0909.086.663; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG GIÁM ĐỊNH V

 1. Chức năng:Chuyên giám định máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
 2. ĐT:(84-28) 38439838
 3. Fax:(84-28) 38437861 – 39316961
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:

PHÒNG GIÁM ĐỊNH VII

 1. Chức năng: Chuyên giám định dầu tinh, dầu thô và lường bồn
 2. ĐT:(84-28) 38437031
 3. Fax: (84-28) 39316961- 38437861
 4. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Đoàn Văn Điệp (0903.708.608; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Trần Thế Huy (0913.870.540; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM II - VINACONTROL

 1. Địa chỉ: Lô U.18A, đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh
 2. Chức năng: Chuyên phân tích và thử nghiệm hàng hoá
 3. ĐT: (84-28) 37700922 - 39325253
 4. Fax: (84-28) 37700997
 5. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Người liên hệ:
 • Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Dũng (0913.911.738; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó giám đốc: Bà Phan Liên Châu (0909.238.440; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (0917.662.377; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó giám đốc (Thử nghiệm phục vụ công bố chất lượng):
  Ông Vương Vĩnh Phúc (0909.818.280; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

 1. Chức năng:
 • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và ISO 17020.
 • Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ giám định.
 • Xây dựng các quy trình, phương pháp giám định đối với các loại hình mặt hàng mới.
 • Công tác đối ngoại và hỗ trợ các đơn vị trong công tác khai thác và chăm sóc khách hàng.
 • Công tác đào tạo chung và đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản.
 • Công tác pháp chế và hỗ trợ các đơn vị giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo.
 1. ĐT: (84-28) 38467425 - 39351226
 2. Fax:(84-28) 38437861, 39316961
 3. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Minh (0903 815 567; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Trần Minh Châu (0913.144.399; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 1. Chức năng:
 • Cải tiến tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng lao động, sắp xếp nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
 • Công tác quản trị hành chính quản trị.
 • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện làm việc v.v...
 1. ĐT: (84-28) 39351226
 2. Fax: (84-28) 38437861, 39316961
 3. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Ông Trương Đức Sinh (0908.098.789; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Hồ Thanh Yên (0933.933.058; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Ông Nguyễn Cao Trí (0936.417.317; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

 1. ĐT: (84-28) 39317106 - 39317540
 2. Fax: (84-28) 39316961, 38437861
 3. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng: Bà Bùi Hương Thủy (0903.875.419; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Bà Nguyễn Ngọc Hà (0903.983.387; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon