VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL TP. HỒ CHÍ MINH


View Larger Map


Trụ sở Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG

 1. Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 2. ĐT: (84 - 28) 3931 6323 / 3931 6704
 3. Fax: (84 - 28) 3931 6961 / 3843 7861
 4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Năm thành lập: năm 1976.
 6. Các đơn vị trực thuộc:

NGUỒN NHÂN LỰC

 1. Số lượng nhân viên: Trên 420 người
 2. Trình độ: Tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư chuyên ngành
 3. Năng lực: Các chuyên gia đánh giá, giám định viên, kỹ thuật viên am hiểu, lành nghề, dày dạn kinh nghiệm trong công tác chứng nhận, giám định, thử nghiệm được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Trong đó đã có một số giám định viên có chứng nhận giám định viên xăng dầu quốc tế do Hiệp hội Giám định quốc tế và Viện năng lượng quốc tế (IFIA/EI) cấp.

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT

 1. Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 của Tập đoàn đặt tại 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội (Giấy chứng nhận VILAS số 202) có đủ phương tiện để phân tích nhiều loại hàng hóa.
 2. Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 đặt tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận VILAS số 234) chuyên phân tích và thử nghiệm các loại hàng hóa.
 3. Sử dụng các Phòng thử nghiệm của các đơn vị khác trong Tập đoàn tùy thuộc vào địa điểm giám định.
 4. Chuyên gia đánh giá, Giám định viên và Phân tích viên được trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác chứng nhận, giám định và thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
 5. Ngoài ra, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh còn được sự hỗ trợ của các Phòng thử nghiệm thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm thí nghiệm quốc gia thuộc nhiều chuyên ngành trong toàn quốc.

CHỨNG CHỈ/ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NĂNG LỰC

 1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008
 2. Chứng chỉ công nhận Tổ chức chứng nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 (Mã số VICAS 047-PRO) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 3. Chứng chỉ công nhận Tổ chức giám định đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (Mã số VIAS 015) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 4. Chứng chỉ công nhận Phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Mã số VILAS 234) do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giám định theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 8. Bộ Y tế chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 9. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 11. Bộ Công Thương chỉ định Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 12. UBND TP. Hồ Chí Minh/ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công nhận Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn để kiểm nghiệm nước ăn, uống, nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố
 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chỉ định Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản
 14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất – nhập khẩu
 15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chứng nhận Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS và khử trùng theo tiêu chuẩn AFAS đối với sản phẩm đã sơn phủ
 16. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là thử nghiệm chất lượng thép
 17. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận/ giám định sản phẩm dệt may
 18. Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức thử nghiệm hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
 19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 20. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu
 21. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Chăn nuôi chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 22. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chỉ định Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Phòng thử nghiệm Ngành nông nghiệp & Phát triển nông thôn – lĩnh vực phân bón
 23. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón
 24. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục Bảo vệ Thực vật ủy quyền Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
 25. Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc chứng nhận, giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu
 26. Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng
 27. Bộ Xây dựng công nhận năng lực của Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 thuộc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1235
 28. Bộ Xây dựng công nhận năng lực của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các phép thử của đá xây dựng
 29. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là Tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bạch Khánh Nhựt

 • ĐT: (84-28) 3931 7105
 • DĐ: 0903 940 911
 • Fax: (84-28) 3931 6961- 3843 7861
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Quốc Minh

 • ĐT: (84-28) 3526 0741
 • DĐ: 0903 815 567
 • Fax: (84-28) 3931 6961 / 3843 7861
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Lê Ngọc Lợi

 • DĐ: 0983 979 809
 • Fax: (84-28) 3931 6961- 3843 7861
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN I

Ban II

BAN III

 • Chức năng: Chuyên giám định:
  • Phân bón (Kiểm tra Nhà nước và Chứng nhận hợp quy)
  • Thức ăn chăn nuôi (Chứng nhận sự phù hợp và Chứng nhận hợp quy)
  • Hàng hải
  • Than đá, quặng và khoáng sản
  • Container
 • ĐT: (84-28) 3931 7322 - 3843 9357
 • Fax: (84-28) 3843 7861 - 3931 6961
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Người liên hệ:
  • Giám đốc: Ông Phạm Văn Bình (0903 801 734; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • Phó Giám đốc: Ông Tô Thanh Phúc (0903 983 418; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

BAN IV

BAN V

BAN VI

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM II - VINACONTROL

Phòng nhận mẫu tại 80 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

P: (84-28) 3932 5253

T: 0918 205 159

BAN KỸ THUẬT

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 • Chức năng:
  • Cải tiến tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng lao động, sắp xếp nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
  • Công tác quản trị hành chính quản trị.
  • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện làm việc v.v...
 • ĐT: (84-28) 3935 1226
 • Fax: (84-28) 3843 7861, 3931 6961
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Người liên hệ:
  • Giám đốcÔng Nguyễn Quốc Minh (0903 815 567;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Cao Trí (0936 417 317; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Kim Long (0903 781 155; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

BAN THỊ TRƯỜNG
 • Chức năng
  • Theo dõi việc thực hiện các dự án do Công ty ký hợp đồng; các hợp đồng của các Ban/ Chi nhánh/ Trung tâm ký với các khách hàng lớn
  • Tư vấn khách hàng qua hotline, email
  • Xây dựng quy trình/ quy định liên quan đến công tác cung cấp dịch vụ, theo dõi, áp dụng/ thực hiện tại các đơn vị
  • Quản lý công tác đấu thầu
  • Nghiên cứu và phát triển thị trường
  • Quản lý và phát triển thuong hiệu
  • Quan hệ khách hàng/ tổ chức đồng nghiệp/ hiệp hội ngành hàng.
 • Fax: (84-28) 3931 6961 / 3843 7861
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Người liên hệ:
  • Phó Giám đốc: Ông Bùi Duy Anh (0933 539 999; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon