VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN


View Larger Map

Trụ sở chính của Vinacontrol

 

THÔNG TIN CHUNG

 1. Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Trưng, Nội
 2. Tel: (84 – 24) 3943 3840, 3943
 3. Fax: (84 – 24) 3943 3844
 4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Bùi Duy Chinh

 • Tel: (84-24) 3822 6021
 • Fax: (84-24) 3943 3844
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Mai Tiến Dũng

 • Tel: (84-24) 3943 6011;
 • Fax: (84-24) 3943 3844
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Phan Văn Hùng

 • Tel: (84-24) 3944 6975
 • Fax: (84-24) 3943 3844
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

BAN KỸ THUẬT

 1. Tel: (84-24) 3822 6020 / 3943 4950 / 3944 6975
 2. Fax: (84-24) 3943 3844
 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Giám đốc: Ông Trịnh Hữu Hiệp (0904.111.788; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó giám đốc: Khúc Thị Minh Hồng (0904.109.958; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

BAN THỊ TRƯỜNG

 1. Tel: (84-24) 3943 3840
 2. Fax: (84-24) 3943 3844
 3. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Giám đốc: Thị Hồng Lan (0166.254.7908; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó Giám đốc: Ông Tô Mạnh Linh (0904.492.498; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

BAN NHÂN SỰ

 1. Tel: (84-24) 3822 6022 (hành chính) / 3943 5531 (nhân sự)
 2. Fax: (84-24) 3943 3844
 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Giám đốc : Bà Đào Nguyễn Thiên Nga (0912.419.358; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó Giám đốc: Bà Bùi Thị Phương Dung (0965.006.088; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

BAN TÀI CHÍNH

 1. Tel: (84-24) 3943 5638 / (84-24) 3943 5770
 2. Fax: (84-24) 3943 3844
 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Trưởng phòng/ Kế toán trưởng: Ông Lưu Ngọc Hiền (0913.237.732; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó phòng: Thị Thu Phương (0983.330.008; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM 1 VINACONTROL

 1. Tel: (84-24) 3943 5640
 2. Fax: (84-24) 3943 3844
 3. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Người liên hệ:
 • Giám đốc: Ông Đỗ Phúc Tuyến (0904.505.580; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Phó giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Tùng (0915.981.225; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon