VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Dịch vụ chứng nhận sản phẩm

 

Description: 700858_20090104281_large

Description: img_ISO22000

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:

1. Xu thế chứng nhận sản phẩm hiện nay:

Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định. Sau khi được chứng nhận các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ tạo được niềm tin và độ tin cậy cao cho khách hàng đối với sản phẩm của mình nếu việc chứng nhận sản phẩm được tiến hành thông qua một tổ chức chứng nhận độc lập.

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,…); tiêu chuẩn khu vực (EN,…); hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài như: BS(Anh),JIS(Nhật),Mỹ(ASTM),...

2. Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật:

 • Được quyền sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong công bố phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Nhà nước (gọi tắt là công bố hợp chuẩn, hợp quy).
 • Được quyền sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (hợp chuẩn/ hợp quy) trực tiếp trên sản phẩm, gắn trên bao bì hoặc các tài liệu giới thiệu sản phẩm. Được quyền quảng cáo sản phẩm đã được chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Được xem xét miễn giảm, giảm kiểm tra khi sản phẩm có giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tùy theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.
 • Được quyền sử dụng Giấy chứng nhận hợp chuẩn làm bằng chứng tin cậy về năng lực trong hoạt động đấu thầu.
 • Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng, tạo được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng.
 • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ Quốc gia, khu vực hay Quốc tế...

3. Quy định về việc cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận:

Mục đích: Nhằm đưa ra các quy định đối với việc cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận và các điều kiện liên quan khác mà Cơ sở/ Nhà sản xuất/ Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sản phẩm phải tuân thủ để đảm bảo rằng các tổ chức này có đủ năng lực, độ tin cậy trong việc cung cấp sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn.

Phạm vi: Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận sản phẩm của Vinacontrol và Cơ sở/ Nhà sản xuất/ Doanh nghiệp có yêu cầu/ đăng ký chứng nhận tại Vinacontrol.

Tải về tài liệu "Các quy định về hướng dẫn chứng nhận sản phẩm và cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận" tại đây.

4. Quy định / Hướng dẫn về việc sử dụng giấy chứng nhận, dấu chứng nhận phù hợp

Mục đích: quy định cách thức sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (dấu hợp chuẩn, hợp quy) và biểu tượng (logo) của Vinacontrol cho sản phẩm đã được Công ty chứng nhận.

Phạm vi: Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận của Vinacontrol và các đối tượng khách hàng/ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có sản phẩm được Công ty chứng nhận.

Tải về tài liệu "Quy định/ Hướng dẫn về việc sử dụng giấy chứng nhận, dấu chứng nhận phù hợp" tại đây.

5. Thủ tục/ Quy trình giải quyết khiếu nại

Mục đích: Đảm bảo giải quyết đúng đắn, khách quan và kịp thời các phàn nàn, khiếu nại và yêu cầu xem xét lại.

Phạm vi: Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận của Vinacontrol và các đối tượng khách hàng/ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có sản phẩm được Công ty chứng nhận.

Tải về tài liệu "Thủ tục/ Quy trình giải quyết khiếu nại" tại đây.

6. Các dịch vụ chứng nhận do Vinacontrol cung cấp:

- Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ của Bộ công thương theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BCT

- Chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi phù hợp QCVN01-10:2009/BNNPTNT; QCVN01-11:2009/BNNPTNT;  QCVN01-12:2009/BNNPTNT;  QCVN01-13:2009/BNNPTNT; QCVN01-78:2011/BNNPTNT theo phương thức 7 theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi  

- Chứng nhận sản phẩm, đánh giá thử nghiệm nhóm thức ăn chăn nuôi phù hợp QCVN 01-10:2009/BNNPTNT; QCVN 01-12:2009/BNNPTNT theo phương thức 5 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp đối với:
 • Thiết bị nâng
 • Nồi hơi và bình chịu áp lực
 • Thang máy điện
 • Thiết bị điện cầm tay
 • Bộ lọc bụi

- Thử nghiệm, chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2011/BXD theo Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 25/4/2013 của Bộ Xây dựng đối với:

 • Nhóm sản phẩm clinker và xi măng
 • Phụ gia xi măng và bê tông
 • Gạch ốp lát, đá ốp lát

- Chứng nhận chất lượng thép của Bộ Công thương theo quy định tại thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT_BKHCN

- Chứng nhận sản phẩm sử dụng phương thức 7 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCQG 8:2012/BKHCN về LPG và quy định của pháp luật hiện hành) của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với:

 • Dầu khí hoá lỏng (LPG)
 • Thiệt bị điện - điện tử

7. Nguyên tắc tính phí dịch vụ chứng nhận

Việc tính phí dịch vụ chứng nhận của Vinacontrol được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Số ngày công để thực hiện, trong đó:
  • Một ngày công kéo dài 8 giờ làm việc, không kể 1 giờ nghỉ ăn trưa; 
  • Từ 4 giờ trở lên tính là một ngày công làm việc;
  • Dưới 4 giờ tính là nửa ngày công làm việc.
 2. Phí phân tích/thử nghiệm mẫu cần thực hiện.
 3. Chi phí đi lại, lưu trú của chuyên gia đánh giá và các phụ phí liên quan khác tính theo chi phí phát sinh thực tế.

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cho yêu cầu của bạn!


 

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon