VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Các công trình nhà máy điện

Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam – Ban quản lý dự án Thủy điện Sơn La
 • Công suất: 2400 MW
 • Cấp công trình: Cấp đặc biệt
 • Phạm vi công việc: Thực hiện gói thầu số 7, số 8 - Giám định chất lượng thiết bị cơ khí thủy công công trình xả mặt, thiết bị cơ điện, máy biến áp và GIS
 • Thời gian thực hiện: 2008 – 2012

Description: IMG_7330

Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam – Ban quản lý dự án Thủy điện Sơn La
 • Công suất: 1200 MW
 • Cấp công trình: Cấp 1
 • Phạm vi công việc: Thực hiện Gói thầu số 9TV: Giám định chất lượng thiết bị cơ điện, máy biến áp và trạm phân phối 500kV
 • Thời gian thực hiện: 2013 – 2015

Description: 20121113142115_5

Dự án Nhà máy Điện Cà Mau 1

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)
 • Công suất: 750 MW
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định máy móc thiết bị của Gói thầu 1, 2, 3,4 thuộc dự án điện Cà Mau 1
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến 2008

Description: 20785438_images1560374_CaMau

Dự án Nhà máy điện Cà Mau 2
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)
 • Công suất: 750 MW
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định máy móc thiết bị của Gói thầu 1, 2, 3,4 thuộc dự án điện Cà Mau 2
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến 2008

Description: cm2

Dự án Nhà máy Thủy điện Huội Quảng

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam – Ban quản lý Thủy điện 1
 • Công suất: 520 MW
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị cơ điện và cơ khí thủy công
 • Thời gian thực hiện: 2012 đến 2016

Description: avatar2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1,2

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • Công suất: 1200 MW
 • Cấp công trình: Cấp 1
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1,2
 • Thời gian thực hiện: 2008 – 2012

Description: small_75963

Dự án Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

 • Chủ đầu tư: Ban điều hành dự án thủy điện Tuyên Quang thuộc Tổng Công ty Sông Đà
 • Công suất: 342 MW
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị công trình Thủy điện Tuyên Quang; Giám định thiết bị gói thầu số TQ4- công trình thủy điện Tuyên Quang
 • Thời gian thực hiện: 2004 đến 2008

Description: image061

Dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi/ Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4
 • Công suất: 208 MW
 • Phạm vi công việc: Thực hiện gói thầu 4A, B, C - Giám định máy móc thiết bị cơ điện công trình Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4
 • Thời gian thực hiện: 2009 đến 2012

Description: images331537_dap_thuy_dien_Dak_Mi4_sap_s

 

Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến
 • Công suất: 200 MW
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị
 • Thời gian thực hiện: 2009 đến quý 1/2013

Description: iT3ENF6rRACY

 

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon