VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Các công trình nhà máy xi măng

Dự án Nhà máy Xi măng Thăng Long

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Thăng Long
 • Công suất: 2,3 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định hàng hóa nhập khẩu – Nhà máy Xi Măng tại Hoành Bồ - Quảng Ninh – Dự án Xi Măng Thăng Long
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà 12
 • Công suất: 2,1 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị đồng bộ thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án dây chuyền mới Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn
 • Công suất: 2 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định vật tư, thiết bị nhập khẩu (Gói thầu số 34) Dự án dây chuyền mới Nhà máy Xi Măng Bỉm Sơn
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
 • Công suất: 1,5 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định vật tư, thiết bị nhập khẩu - Dự án Nhà máy Xi Măng Tây Ninh
 • Thời gian thực hiện: 2007 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

 • Chủ đầu tư: Công ty Xi Măng Nghi Sơn
 • Công suất: 2,15 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định thiết bị thuộc gói thầu: A-12: Cung cấp thiết bị điện và lắp đặt trạm biến thế; Gói thầu: A-13: Thiết bị và cung cấp thiết bị cho hệ thống quản lý nguyên liệu thô; Gói thầu: A-14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện; Gói thầu: C-3: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
 • Thời gian thực hiện: 2007 đến khi công trình được nghiệm thu

 

 

Dự án Nhà máy Xi Măng Hòa Phát tại Hà Nam

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Hòa Phát
 • Công suất: 3 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp I
 • Phạm vi công việc: Giám định vật tư, thiết bị nhập khẩu
 • Thời gian thực hiện: 2008 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Dây chuyên II – Nhà máy Xi Măng Bút Sơn

 • Chủ đầu tư: Công ty XNK Xi măng - VINACIMEX
 • Công suất: 1,6 triệu tấn clinker/năm
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định vật tư, thiết bị nhập khẩu
 • Thời gian thực hiện: 2007 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Nhà máy Xi Măng Hướng Dương

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương
 • Công suất: 1,8 triệu tấn/năm
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định dây chuyền sản xuất xi măng đồng bộ - Dự án Nhà máy Xi Măng Hướng Dương
 • Thời gian thực hiện: 2006 đến khi công trình được nghiệm thu

 


Dự án Dây chuyên sản xuất Xi Măng Hà Tiên 1, 2

 • Chủ đầu tư: Công ty XNK Xi măng - VINACIMEX
 • Công suất:
 • Hà Tiên 1: 1,5 triệu tấn xi măng/ năm
 • Hà Tiên 2: Dây chuyền sản xuất clinker công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngày đêm tương ứng 1.260.000 tấn clinker/năm; Dây chuyền nghiền đóng bao xi măng công suất 600.000 tấn xi măng /năm.
 • Cấp công trình: Cấp II
 • Phạm vi công việc: Giám định vật tư, thiết bị nhập khẩu
 • Thời gian thực hiện: 2008 đến khi công trình được nghiệm thu
 

 

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon