VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Vinacontrol năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Tổng hợp năm 2017

1. Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2017 - xem tại đây

2. Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2017 - xem tại đây

Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán

1. Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán - Báo cáo tài chính tổng hợp 2017 - xem tại đây

2. Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán - Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 - xem tại đây

Trân trọng,

Báo cáo tài chính quý IV 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông:

  1. Báo cáo tài chính Tổng hợp - Tải về
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất - Tải về

Trân Trọng,

Báo cáo tài chính bán niên 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Xem tiếp...

Báo cáo Tài chính quí III năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất quí III năm 2017 tại đây

2. Báo cáo tài chính tổng hợp quí III năm 2017 tại đây

Trân trọng,

Báo cáo tài chính Vinacontrol quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính quý II năm 2017

Xem tiếp...

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon