VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Bản tin Vinacontrol

Bãi bỏ Quyết định 50/QĐ-TTg và Quyết định 818/QĐ-BYT: Không phải bãi bỏ kiểm tra chuyên ngành

Gần đây, một số văn bản kiểm tra chuyên ngành đã được bãi bỏ như: Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 của Bộ Y tế, Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, không ít thông tin cho rằng, các quyết định bãi bỏ này đồng nghĩa với việc những mặt hàng trong các danh mục này không phải kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, cách hiểu đó chưa chính xác.


Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng được căn cứ trên Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Danh mục này cũng là căn cứ để kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó chỉ định các tổ chức kỹ thuật là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007. Và tại Điều 71 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã hủy bỏ hiệu lực của Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004. Các nội dung quy định liên quan đến Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg đã được thể hiện tại Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nghị định hướng dẫn Luật này.

Theo quy định tại Luật này, hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp (đánh giá chất lượng như thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định) đã được tách bạch. 

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước được phân công trách nhiệm kiểm tra (cơ quan kiểm tra) thực hiện; việc đánh giá sự phù hợp do tổ chức đánh giá sự phù hợp (các tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định có thể là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Khoa học và Công nghệ) thực hiện.

Như vậy, căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg là Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đến nay đã hết hiệu lực.

Theo ông Ngô Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, việc kiểm tra chất lượng được thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn (không thực hiện theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Cụ thể, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 (Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) do các bộ, ngành công bố và quy định phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thì doanh nghiệp phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng để được thông quan hàng hóa.

Tương tự, việc bãi bỏ Quyết định 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế về ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS cũng là do đã hết hiệu lực.

Ông Ngô Minh Hải cho biết, hiện tại, đối với danh mục hàng hóa NK phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2016/TT-BYT ngày 4/11/2016.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra an toàn thực phẩm nêu tại Thông tư 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 3648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thì ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, doanh nghiệp phải nộp/xuất trình Giấy thông báo đạt/miễn kiểm tra an toàn thực phẩm để hoàn tất việc thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa NK thuộc diện phải có giấy phép, kiểm tra chuyên ngành khác thì vẫn phải đáp ứng đồng thời yêu cầu này khi làm thủ tục thông quan.

Theo N.Linh - Báo Hải Quan online

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 203.

Thông tin về việc Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

  • Thời gian: Từ 08:30 sáng, Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018.
  • Địa điểm: Tại Khách sạn Melia Hà Nội - 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời Quý Cổ đông xem các văn bản dưới đây:

  • Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
  • Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
  • Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 - Tải về
  • Mẫu Thông báo ứng cử - Tải về
  • Mẫu Thông báo đề cử - Tải về
  • Sơ yếu lí lịch - Tải về
     

Trân trọng,

Thông báo điều chuyển, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điều chuyển, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ quán lý của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trân trọng,

Tập đoàn Vinacontrol tiếp tục được chỉ định thực hiện thử nghiệm phân bón phục vụ Quản lý Nhà nước

Ngày 6/2/2018, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón, với Mã số LAS – NN 43.

Theo đó, Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 của Vinacontrol sẽ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tiến hành thử nghiệm phân bón nhằm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu; Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật xây dựng và phát triển phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón khi được yêu cầu.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Vinacontrol có 02 đơn vị được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu và 03 phòng thử nghiệm được chỉ định là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón.

Chi tiết xem thêm tại đây

Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

Ngày 30/01/2018, tại thành phố Đã Nẵng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018” với sự tham gia của ông Bùi Duy Chinh - Chủ Tịch HĐQT, ông Mai Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, ông Phan Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh, công ty thành viên và các ban tại Văn phòng Tập đoàn.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động toàn ngành trong năm 2017. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các con số của Vinacontrol đều tăng so với năm trước. Qua đó, năm 2017 tiếp tục được đánh dấu là một năm thành công của toàn tập thể Vinacontrol.

Bên cạnh những thành công năm 2017, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đồng thời cũng đưa ra định hướng công tác và triển khai nhiệm vụ 2018 tại hội nghị. Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận về hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu, mở rộng phạm vi dịch vụ và đặc biệt là kinh doanh trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nghị cũng tiến hành biểu dương rất nhiều cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp nổi bật trong năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon